Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád jezdecké stáje

 Provozní řád JS S + S Kroměříž , o.s., 

Postoupky 190, 767 01 Kroměříž , tel. 606 308 577
na adrese: Bohumil Navrátil, Za zámeckou zahradou 1694/4, 767 01 Kroměříž
 
1. Vstup do areálu stáje je povolen majitelům (nájemcům) koní, návštěvám majitelů pouze v doprovodu majitelů (nájemců) koní nebo po předchozím ohlášení pronajímateli (datum, hodina). Majitel koně (nájemce) je povinen při vstupu do areálu nahlásit přítomnost cizích osob majiteli stáje nebo pověřené osobě.
2. Majitel (nájemce) je oprávněn umožnit po předchozí dohodě přístup do stájí, jakož i využití venkovních prostor třetím osobám s tím, že majitel stáje neodpovídá za případné škody na majetku a újmy na zdraví, které takovým osobám vzniknou.
3. Každá osoba zdržující se v areálu stáje je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele stáje a podmínky stanovené pro provoz stáje.
4. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
5. V celém prostoru stájí, skladovacích prostor pro krmivo a stelivo, v celém prostoru šatny, sedlovny a sociálního zařízení platí pro všechny přísný zákaz kouření a  zacházení s otevřeným ohněm.
6. V celém prostoru stájí a při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak koně plašit. Bez souhlasu majitele koně je zakázáno koně krmit.
7. V prostorách jezdeckého areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstranit. Toto platí zejména v prostorách stájí, sociálního zařízení, sedlovně, šatně...
8. Bez souhlasu majitele stáje je zakázáno:
- umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích,
-přemisťovat předměty v majetku majitele stáje,
- používat v prostorách jezdeckého areálu vlastní elektrické přístroje a zařízení.
9. Platí zákaz vodění psů do areálu. V krajním případě (se souhlasem majitele stáje) musí být pes na vodítku.
10. Majitel (nájemce) koně je povinen po svém koni uklidit nečistoty, které vzniknou manipulací s koněm (např. při čištění), uklidit výkaly, které kůň zanechá v areálu stáje, na přístupových cestách, ale i na veřejných komunikacích v obci.
11. Majitel (nájemce) koně je povinen při opuštění stáje zhasnout osvětlení a zamknout sedlovnu a hospodárně využívat el. energii a vodu.2
12. Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli stáje vznik požáru nebo situaci vyžadující zásah policie a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
13. Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnou první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře či veterináře.
14. Majitel (nájemce) koně je povinen respektovat provozní dobu stáje, která je pro letní období od 7:00 hodin do 20:00 hodin a pro zimní období od 7:00 hodin do 18:00 hodin.